Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

PREDSTAVITEV PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA

Srednji strokovni program ZDRAVSTVENA NEGA je štiriletni izobraževalni program. Vanj se lahko vpiše, kdor je končal popolno osnovno šolo. Program izobražuje za poklic tehnica zdravstvene nege (srednja medicinska sestra) / tehnik zdravstvene nege.

Dijaki nadgradijo znanja splošnoizobraževalnih predmetov iz osnovne šole. Ob tem bodo usvojili znanja iz zdravstvene nege, nujne medicinske pomoči, dolgotrajne oskrbe, skrbi za zdravje in nenazadnje kakovosti in varnosti tako v zdravstveni negi, kot tudi socialni oskrbi.

Posebno skrb bomo posvetili razvijanju osebnostnih lastnosti (odgovornost in vztrajnost, empatičnost, komunikativnost in odprtost ter kreativnost in inovativnost) ter poudarjali in krepili vrednote (življenje, zdravje, poštenost, solidarnost, ljubezen, delovanje v skladu z etičnimi načeli), ki so nujno potrebne za uspešno in kakovostno opravljanje poklica.

Pomembna prednost izobraževanja na naši šole je možnost pridobivanja in povezovanje znanja s področji zdravstvene nege, naravoslovja, psihologije, komunikacije ter  ekonomije in poslovanja, kar bo zagotavljalo posebno cenjene kompetence, znanja in veščine, ki jih pričakujejo delodajalci in uporabniki.

Cilji programa zdravstvena nega so pridobiti paleto znanj in veščin na različnih področju:

  • zdravstvena nega v zdravstvu, socialni in dolgotrajni oskrbi ter pri ukrepanju v nepričakovani in neželenih situacijah;
  • komunikacijo in odnosi s pacienti in uporabniki ter njihovimi svojci in s sodelavci v strokovnem timu;
  • organizacija, sodobna tehnologija in podjetništvo v zdravstvu, socialni in dolgotrajni oskrbi.

Zakaj izbrati program zdravstvena nega? 
PREDSTAVITEV POKLICA MEDICINSKA SESTRA, TEHNICA / TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE in ZDRAVSTVENI TEHNIK V SLOVENSKI VOJSKI.

 

PREDMETNIK PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA

PROGRAMSKE ENOTE (predmet) 1. let. 2. let. 3. let. 4. let. število ur KT
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
Slovenščina 117 144 128 98 487 24
Tuji jezik 108 108 112 89 417 20
Matematika 104 105 93 81 383 19
Umetnost 68 68 3
Zgodovina 68 34 102 5
Geografija 68 68 3
Psihologija 68 68 3
Fizika 70 70 3
Kemija 70 70 3
Biologija 70 70 3
Športna vzgoja 110 110 64 56 340 14
STROKOVNI MODULI
Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč 175 178 93 446 22
Od tega praktični pouk 108 108 62      
Zdravstvena nega na specialnih področjih 217 309 526 26
Od tega praktični pouk 155 229 384
Zdravstvena nega otroka in mladostnika 35 96 131 6
Od tega praktični pouk   63        
Anatomija, fiziologija in mikrobiologija 72 107 31 210 10
Dolgotrajna oskrba 103 57 160 8
Od tega praktični pouk     33 30    
Kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi 38 33 29 100 5
Skrb za zdravje 54 48 38 140 8
Od tega praktični pouk     23 13    
Zdravstvena nega in socialna oskrba v domačem okolju 0 36 34 0 70 3
Od tega praktični pouk   18 17      
ODPRTI KORIKULUM
Informatika in poslovna komunikacija 72 72 3
Od tega praktični pouk 12          
Strokovno naravoslovje z matematiko 36 28 64
Strokovno komuniciranje v tujem jeziku 0 28 28 5
Izrazoslovje v zdravstvu 36 36 3
Izbrana poglavja iz različnih področji zdravstva 92 92 11
Od tega praktični pouk       65    
Osnove masaže in rehabilitacije 72 72
Od tega praktični pouk            
Terapija z ustvarjanjem 36 36
Od tega praktični pouk            
INTERESNE DEJAVNOSTI IN PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Interesne dejavnosti 96 96 96 64 352 14
Praktično usposabljanje z delom 152 152 304 12
SKUPAJ         4982 236

 

(Skupno 7.071 obiskov, današnjih obiskov 5)
Dostopnost